Виробництво і енергетичне використання біогазу компанією https://ecodevelop.ua/technologie/proizvodstvo-biogaza/ має цілий ряд обґрунтованих і підтверджених світовою практикою переваг, а саме:

Поновлюване джерело енергії . Для виробництва біогазу використовується відновлювальна біомаса.

Широкий спектр використовуваного сировини для виробництва біогазу дозволяє будувати біогазові установки практично повсюдно в районах концентрації сільськогосподарського виробництва та технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості.

Універсальність способів енергетичного використання біогазу як, для виробництва електричної та / або теплової енергії за місцем його освіти, так і на будь-якому об'єкті, підключеному до газотранспортної мережі (в разі подачі очищеного біогазу в цю мережу), а також в якості моторного палива для автомобілів.

Стабільність виробництва електроенергії з біогазу протягом року дозволяє покривати пікові навантаження в мережі, в тому числі і в разі використання нестабільних ВДЕ, наприклад, сонячних і вітрових електростанцій.

Створення робочих місць за рахунок формування ринкової ланцюжка від постачальників біомаси до експлуатує персоналу енергетичних об'єктів.

Зниження негативного впливу на навколишнє середовище за рахунок переробки та знешкодження відходів шляхом контрольованого зброджування в біогазових реакторах. Біогазові технології - один з основних і найбільш раціональних шляхів знешкодження органічних відходів. Проекти з виробництва біогазу дозволяють скорочувати викиди парникових газів в атмосферу.

Агротехнічний ефект від застосування сброженной в біогазових реакторах маси на сільськогосподарських полях проявляється в поліпшенні структури грунтів, регенерації та підвищенні їх родючості за рахунок внесення поживних речовин органічного походження. Розвиток ринку органічних добрив, в тому числі з переробленої в біогазових реакторах маси, в перспективі буде сприяти розвитку ринку екологічно чистої продукції сільського господарства і підвищення його конкурентоспроможності.